Elk halfjaar, op zowel 1 januari als 1 juli, ondergaat het wettelijk minimumloon (WML) een stijging. Op 1 januari 2024 zal het WML met een toename van 3,74% worden vastgesteld. Het WML vertegenwoordigt het minimumloon dat aan werknemers moet worden betaald. Deze aanpassing brengt het WML op een bedrag van 13,27 euro per uur. Dit bedrag geldt uniform in alle sectoren, inclusief de horeca. Het minimumloon is van toepassing op alle medewerkers van 21 jaar en ouder.

Het minimum jeugdloon

Voor medewerkers in de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar is het minimumjeugdloon van toepassing. Dit wordt berekend aan de hand van een vastgesteld percentage, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Het percentage voor vakantiegeld is onafhankelijk van de leeftijd.

LeeftijdPercentageBedrag in euro’s
21 jaar100%€ 13,27
20 jaar80%€ 10,62
19 jaar60%€ 7,96
18 jaar50%€ 6,64
17 jaar39,5%€ 5,24
16 jaar34,5%€ 4,58
15 jaar30%€ 3,98

Het stijgingspercentage verklaard
Vanaf 1 januari 2024 zal het wettelijk minimumloon het leidende principe zijn, in plaats van het wettelijk minimum maandloon zoals voorheen het geval was. Voorheen werd het wettelijk minimumloon berekend op basis van het aantal gewerkte uren, waarbij een werknemer die 36 uur werkte een 5,5% hoger uurloon ontving dan een werknemer die 38 uur werkte (zoals gebruikelijk in de horecasector). Met ingang van 1 januari 2024 zal het wettelijk minimumloon voor 36 uur werk als basis gelden, wat resulteert in een stijging van het wettelijk minimumloon.

Impact op werkgevers
Voor werkgevers betekent de stijging van het minimumloon dat zij mogelijk hun loonstructuren moeten aanpassen. Het is van groot belang om  medewerkers op de hoogte te stellen van deze wijzigingen en ervoor te  zorgen dat zij het nieuwe minimumloon ontvangen.