De maand mei is voor de werknemer vaak een feestelijke maand, want het vakantiegeld wordt uitgekeerd! Voor sommige werkgevers is deze maand echter minder feestelijk. Al helemaal als je het afgelopen jaar je omzet hebt zien dalen, of helemaal geen omzet gedraaid hebt. Deze werkgevers zijn op zoek naar oplossingen om het uitkeren van vakantiegeld uit te stellen. Helaas kan dit niet volgens de wet. Wat zijn de regels over vakantiegeld berekenen en uitbetalen?

Basisregels vakantiegeld

Vakantiegeld wordt ieder jaar in de maand mei uitgekeerd, tenzij dit anders schriftelijk met de medewerker is afgesproken. Het percentage vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris, maar dit kan in sommige CAO’s hoger liggen. Voor de berekening van het vakantiegeld wordt er geteld vanaf 1 juni t/m 31 mei. Op het moment dat de werknemer uit dienst treedt wordt het vakantiegeld waar de werknemer recht op heeft, uitbetaald bij zijn laatste salaris. Dit wordt ook wel de eind afrekening genoemd. 

Het vakantiegeld bereken je als volgt:

bruto maandloon x gewerkte maanden x % vakantiegeld

Vakantiegeld uitstellen

Het is niet mogelijk om vakantiegeld zomaar uit te stellen of niet uit te betalen. Wel kun je in goed overleg met je werknemer een ander moment van uitbetaling afspreken. Het is belangrijk dat als de werknemer akkoord gaat met het voorstel, dit schriftelijk wordt vastgelegd en ondertekend wordt door beiden partijen. Echter is het niet toegestaan om je werknemer onder druk te zetten om in te stemmen met het voorstel. 

NOW

Ontvangt jouw onderneming NOW? Dan wordt 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies gedekt. Hoe je NOW kunt aanvragen lees je hier. De vijfde, en laatste periode (april, mei, juni 2021) van de NOW kun je aanvragen vanaf 6 mei t/m 31 juni. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede, derde en vierde aanvraagperiode is niet meer mogelijk.