We kijken er allemaal reikhalzend naar uit: het moment dat Nederland weer opengaat. Wanneer voldoende Nederlanders zich laten vaccineren kunnen we, stap voor stap, weer open. Het is daarom als werkgever aantrekkelijk als het personeel gevaccineerd wordt. Echter mag je als werkgever je werknemers niet verplichten zich te vaccineren, net zoals dat je geen registratie mag bijhouden van gevaccineerd personeel. Wel kun je er als werkgever voor zorgen, dat het aantrekkelijk is voor de werknemer om zich te laten vaccineren. 

Werkgevers hebben de wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel werkgevers zouden dan ook graag zien dat al hun werknemers zich laten vaccineren. Maar wat mag je van jouw werknemers verwachten en eisen als het gaat om vaccinatie tegen het coronavirus? En wat kunnen zij van jou als werkgever verwachten? 

The don’ts

Vaccinatie verplichten mag niet

In Nederland hebben wij recht op het grondrecht van de onaantastbaarheid van het lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, of medische handelingen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden ingenomen. Het coronavirus is geen geldige reden om hiervan af te wijken, dat wil zeggen dat de werkgever de werknemer niet mag verplichten om zich te laten vaccineren. 

Ook is het niet mogelijk om het vaccin zelf aan te vragen. De vaccinatie loopt volgens een priotering die door de Rijksoverheid is vastgesteld. Iedereen moet wachten totdat hij of zij een uitnodigingsbrief voor de corona vaccinatie krijgt. 

Privacy van de werknemer

Naast dat het niet is toegestaan om de werknemer te verplichten zich te laten vaccineren, mag je als werkgever geen registratie maken van de gevaccineerde en niet gevaccineerde werknemers. Dit heeft te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de privacywet is het daarbij niet toegestaan om de werknemers te vragen of zij zich willen vaccineren of dat zij dat hebben gedaan. Als je het toch vraagt is de werknemer niet verplicht om daarop te antwoorden. De werknemer mag wel uit eigen initiatief dit met je delen, maar ook daar mag geen registratie van worden gemaakt. Ook niet als de werknemer hier toestemming voor geeft. Dit heeft ermee te maken dat gezien de arbeidsrelatie de werknemer zich gedwongen kan voelen om toestemming tot registratie te verlenen. 

The do’s 

Wat kan ik als werkgever wel doen?

Als werkgever zijn er verschillende dingen die je wel kunt doen om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Neem de richtlijnen van het RIVM , of het protocol van uw brancheorganisatie in acht. Verstrek je werknemers, waar nodig, de noodzakelijke beschermingsmiddelen.

Ondanks dat het niet is toegestaan je werknemers te verplichten, mag je als werkgever je werknemers wel motiveren om zich te laten vaccineren. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het loon door te betalen wanneer de werknemer zich laat vaccineren onder werktijd. Een niet buiten werktijd te plannen vaccinatie valt onder calamiteiten- en ander kort verzuimverlof en geeft de werknemer recht op verlof met behoud van loon. Benadruk het belang van de vaccinatie en ga met de werknemers in gesprek en verstrek de juiste informatie van de Rijksoverheid. Houd er echter rekening mee dat het niet is toegestaan om de werknemer te stimuleren tot vaccinatie door een geldbedrag of vrije dagen aan de bieden. 

Meld u aan voor de We Are Key nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de horeca door u te abonneren op onze LinkedIn-nieuwsbrief, en ontdek topkandidaten die direct in uw hotel aan de slag kunnen!

Aanmelden